[Aplikace] Adobe After Effects – Templates 3 šablony

Adobe After Effects – Templates III

… jsou to luxusní šablony pohyblivé grafiky, pro rychlou tvorbu TV grafiky v Adobe After Effects.

Kolekce šablon – Templates vám dává možnost vytvá?et výkonné a p?sobivé animace. ?as ušet?ený na designu m?žete v?novat skute?nému a aktuálnímu obsahu. Tyto projekty m?žete použít jako výchozí bod, zm?nit pohyb kamery, sv?tla a materiály, nebo jednoduše jen upravit text ?i vektorové logo.

Osvobo?te se od ?asov? náro?ného lad?ní vzhledu a vytvá?ejte skv?le vypadající 3D grafiku.


!!!  Pozor – toto není program, jsou to jen šablony pro Adobe After Effects !!!

image

Systémové požadavky:

Jazyk : Anglicky

Licence : Free

Nejnov?jší verze QuickTime playeru

Od verze programu : Adobe After Effects CS4 nebo nov?jší – je lepší mít After Effects CC 64 bit

Odkaz : http://videohive.net/page/top_sellers

Šablony si m?žete vytvo?it podle sebe vložením vašich videí, nebo fotek, tím lze vytvo?it profesionáln? vypadající reklamy, titulní sekvence nebo propaga?ní video b?hem n?kolika minut.

Na 99% jsou tyto šablony p?edrenderovány, takže nejsou pot?eba v programu žádné pluginy!

U v?tšiny šablon jsou p?idány videoukázky, takže si m?žete vybrat dle libosti…Download aplikace.adobe.after.effects.templates.3.sablony.zip
Direct Link


Download


Download aplikace.adobe.after.effects.templates.3.sablony.zip
Mediafire


Download


Download aplikace.adobe.after.effects.templates.3.sablony.zip
Junocloud


Download

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.